Ovaj imprint je posljednji put ažuriran decembar 18, 2023.

Vlasnik ove veb stranice je:

Krčma kod Ace S.P.
Kozarskih brigada bb, 78400, Gradiška
Bosna i Hercegovina
Imejl: info@krcmakodace.com
Broj telefona: 065 162 919
PDV broj: 4510600160004

1. Opšta

Nismo voljni ili dužni da učestvujemo u postupcima rešavanja sporova pred potrošačkim arbitražnim odborom.

2. Sledeći podaci su obavezni prema nemačkom zakonu.